Resigzed ImageClick this bar to view the full image.

با وجود این که رفتار سگ های آبستن تغییر می کند ولی تغییر رفتار نمی تواند دلیل قابل استنادی برای آبستنی حیوان باشد.افزایش اشتها و افزایش وزن نیز با وجود اینکه در زمان آبستنی اتفاق می افتند ولی نمیتوانند دلیلی بر وجود آبستنی باشد.در واقع تشخیص آبستنی در اوایل دوره بسیار مشکل بوده و علائم ظاهری آن تا قبل از 35 روزگی بسیار مبهم و غیر قابل استناد است.از حدود 35 روزگی افزایش وزن مادر آغاز شده و اشتهای او زیاد می شود.در این زمان افزایش حجم سینه ها شروع شده و در صورتی که آن ها را فشار دهید مایع سروزی با فشار از آن ها خارج می شود.در همین محدوده ی زمانی در بعضی از سگ ها لمس جنین ها در شاخ های رحم به صورت اجسامی شبیه به توپ گلف ممکن است امکان پذیر باشد.البته توجه داشته باشید که تشخیص آبستنی در این سن از طریق ملاسمه در همه ی سگ ها به خصوص سگ های چاق امکان پذیر نبوده و از سوی دیگر نیاز به تجربه و مهارت زیاد دامپزشک دارد.بعد از این زمان به دلیل جمع شدن مایعات جفت در اطراف جنین ها تشخیص از طریق ملاسمه امکان پذیر نبوده و اغلب تا 55 روزگی دیگر قابل لمس نیست.معمولا بزرگ شدن شکم از حدود روز 40 آبستنی ظاهر شده و ادامه می یابد.بیشترین رشد جنین بین روز های 32 تا 55 رخ می دهد و در این زمان جوانه های دست و پا ظاهر شده و سر-تنه و شکم از هم تفکیک می شوند.در اواخر آبستنی نیز به وسیله ی یک گوشی معاینه دقیق و حساس می توان صدای قلب جنین ها را از صدای قلب مادر تفکیک کرد.در هفته یآخر آبستنی ممکن است درجه ی حرارت بدن مادر کمی تغییر کند.به این معنی که ابتدا دمای بدن مادر کاهش یافته و حتی ممکن است تا 36/5 درجه نیز برسد و سپس در چند ساعت قبل از زایمان افزایش یابد.در هفته ی آخر آبستنی به خصوص در روز های آخر سینه های مادر حجیم و متورم شده و نوک آنها برجسته می شود.در این زمان اگر نوک آن ها را فشار دهید از آن ها مایع آغوز که همان غذای جادویی برای ایمن سازی نوزادان است خارج می شود.خروج این مایع که شبیه به شیر است نشانه ی نزدیکی زمان زایمان است.


Resigzed ImageClick this bar to view the full image.در صورتی که صاحب حیوان برای آگاهی از وضعیت آبستنی سگ خود اشتیاق داشته باشد با استفاده از تجهیزات پزشکی می توان این کار را انجام داد. از حدود روز 17 تا 20 آبستنی با استفاده از روش تشخیصی اولتر سونوگرافی می توان آبستن بودن حیوان را البته با درصدی احتمال خطا تایید کرد.یک هفته بعد از آن ضربان قلب جنین با استفاده از سونوگرافی دریافت شده و حتی به طور تقریبی تعداد نورادان را می توان تخمین زد.با استفاده از رادیو گرافی نیز تشخیص آبستنی امکان پذیر است.ولی تشخیص قطعی آن با این روش تا قبل از 45 روزگی مقدور نمی باشد.در این زمان با توجه به استخوانی شدن ساختار اسکلتی جنین وجود آن ها و حتی به طور تقریبی تعداد آن ها در عکس رادیوگرافی مشخص می شود.در این زمان حتی می توان با درصدی خطا زنده بودن و حتی مرگ احتمالی توله ها را اعلام کرد.شمارش دقیق توله ها با استفاده از عکس رادیو گرافی در اواخر آبستنی امکان پذیر خواهد بود.Resigzed ImageClick this bar to view the full image.استفاده از روش های آزمایشگاهی از طریق اندازه گیری فاکتورهای ویژه ای در خون و ادرار نیز امکان پذیر است.اندازه گیری فیبرینوژن-پروتئین واکنشی c یا سایر پروتئین های فاز حاد از جمله معیار های بیوشیمیایی تشخیص آبستنی است که به علت گرانی این روش ها و عدم دسترسی به آن ها برای عموم زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد.


Resigzed ImageClick this bar to view the full image.