Resigzed ImageClick this bar to view the full image.

ظرف 2 تا 3 روز آخر آبستنی سگ ماده بی قرار و گوشه گیر شده و احتمالا غذای کمتری می خورد.در اواخر دوره ی آبستنی در اثر افزایش غلظت هورمون پروژسترون دمای بدن ادر کاهش پیدا کرده و سپس در ساعات اولیه ی شروع زایمان افزایش می یابد.بنابر این کاهش دمای بدن مادر به کمتر از 37/5 درجه نشانه ی شروع زایمان ظرف 24 تا 48 ساعت آینده خواهد بود.در نژاد های مو بلند بهتر است برای دسترسی آسان تر توله ها به نوک سینه های مادر و جلوگیری از ایجادآلودگی در هنگام زایمان موهای زیر شکم-اطراف سینه ها و ناحیه ی پشت به خصوص اطراف مهبل و مقعد حیوان کوتاه و تمیز شود.این کار بهتر است چند روز قبل از فرارسیدن زمان زایمان صورت بگیرد.با نزدیک شدن به موعد زایمان باید سینه ها و سر سینه ها اطراف ناحیه ی مهبل و به خصوص مقعد مادر با مواد ضد عفونی کننده شست و شو شده و کاملا تمیز شود.این امر باعث خواهد شد تا آلودگی انگلی احتمالی که تخم آن ها از طریق مدفوع مادر دفع شده از طریق نوک سینه ها به نوزادان منتقل نشود.علاوه بر این به علت اینکه سینه ها و واژن مادر هنگام خوابیدن با زمین تماس پیدا می کند احتمال انتقال عوامل عفونی در حین زایمان یا بعد از آن ار این طریق به مادر و توله ها وجود دارد.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
در هنگام زایمان دمای محیطی حدود 26 درجه ی سانتی گراد برای مادر و توله ها بسیار مناسب بود و بهتر است برای رساندن دمای محیط به این مقدار اقدام شود.بهتر است در هنگام زایمان حیوان را تنها بگذارید و از تجمع در محل لانه و ایجاد سرو صدا در این مکان خودداری کنید.اگر حیوان را در مدت مناسبی قبل از زایمان با محل لانه و جایی که باید در آن زایمان کند آشنا نکرده باشید ممکن مادر آن محل را به عنوان لانه نپذبرفته و در به دنیا آوردن توله ها دچار مشکل شود.در این شرایط ممکن است سگ ماده هر یک از توله ها را در یک محل به دنیا آورد و در زائیدن توله ی بعدی به جای دیگری برود.در مواقعی نیز مانند بی خانمان ها توله های خود را به دندان گرفته و دائما جای خود را عوض می کند و اگر جای مناسبی پیدا نکند آن ها را رها کرده و می رود.این رفتار ها در مورد سگی که وابستگی زیادی به صاحب خود داشته و برای زایمان به لانه به دور از محل زندگی خود منتقل شده است نیز دیده می شود.در این مواقع بهتر است صاحب حیوان در مدت زایمان در کنار سگ خود حضور داشته باشو و از نظر عاطفی او را حمایت کند.
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
قبل از رسیدن لحظه ی زایمان بهتر است وسائلی را که ممکن است مورد نیاز باشد از قبیل صابون(برای دست خودتون)-مواد ضد عفونی کننده-قیچی-پنس خونیند و مقداری آب گرم در اختیار باشد.Resigzed ImageClick this bar to view the full image.