تبلیغات
همه چیز در باره سگ(و دیگر حیوانات....) - نحوه برخورد با یک توله سگ جدید

نحوه برخورد با یک توله سگ جدید

شنبه 31 اردیبهشت 1390 12:45 ق.ظ

نویسنده : متیو
ارسال شده در: روش های نگه داری سگ ،

پیش فرض نحوه برخورد با یک توله سگ جدید

آوردن یک توله جدید ویا حتی یک سگ بالغ برای اولین باربه خانه ممکن است یک تجربه خطرناک هم برای شما وهم برای سگ باشد. مراقب باشید که این اقدام بدون هیچگونه استرس واضطراب ودستپاچگی صورت گیرد. به خاطرداشته باشید که توله ها برای تطابق محل وزندگی جدید خود به فرصت وزمان احتیاج دارند. آنها نمی توانند فورا ودریک زمان خیلی کوتاه با همه چیزخو بگیرند وتطابق پیدا کنند.
نحوه برخورد با یک توله سگ جدید
وجود یک توله سگ جدید درخانه می تواند تفنن وسرگرمی خوبی باشد. اما امرنگهداری بسیارکاردشواری است. شما می بایست مراقبتها وتوجهات زیاد ومناسبی را درمورد توله جدید به خرج دهید. اگرچه این امربستگی کامل به نژاد وسن حیوان شما دارد. ورزش وبازی نقش بسیارمهمی دررشد بدنی وذهنی توله ها دارد. این امربه سگ اجازه می دهد تا حواس بویائی. چشائی وقوای بدنی خود را آزمایش نماید. بنابراین آمادگی این مسئله که حداقل چند ساعت ازروز باید به تمرین دادن توله سپری گردد باید ازقبل وجود داشته باشد. هیچگاه اشیاء با ارزش را دردسترس توله ها قرارندهید زیرا آنها هرچیزی ازبهترین مبلمان ومناسبترین کفش گرفته تا لنگه دمپایی را به طورکامل می جوند. برخی ازتوله ها هنگامی که ازمادرجدا می شوند وبه یک خانه عجیب وارد می گردند به طوردائم زوزه می کشند وحتی برای مدتی ازخوردن غذا اجتناب می کنند. صبروحوصله وگذشت زمان همراه با نوازش این توله ها این مشکلات را رفع خواهد کرد. اوقات شب وتنهائی معمولا سخت ترین زمان برای توله های کوچک وجوان تازه وارداست. آنها احساس تنهایی وفراموش شدگی می کنند وبه همین دلیل است که ناله می کنند وزوزه می کشند. لذا سعی کنید مقداری اسباب بازی ویک پتویا گونی برای وی تهیه نمائید.
اولین مسئله درنگهداری توله ها تغذیه آنها است. ازفروشنده سگ سئوال کنید که این حیوان درحال حاضربا چه نوع غذایی تغذیه می شود. ممکن است ماهیت این غذای اولیه ازنظرشما مناسب نباشد. اما به این نکته توجه نمائید که تغییرناگهانی جیره غذائی باعث عوارض شدید گوارشی بخصوص استفراغ واسهال درتوله ها خواهد شد. همچنین تغذیه توله ها با غذاهای دیرهضم مثل استخوان ویا چربی نیزچنین عوارضی را بوجود خواهد آورد وپرداختن به رفع چنین گرفتاریهایی درروزهای اولیه لطمه های زیادی به سلامتی حیوان وتصورات شما وشادابی بچه ها وارد خواهد ساخت. اگرقصد تغییردادن غذاهای توله را دارید همواره به خاطرداشته باشید که این کاررا باید به تدریج انجام دهید تا توله بتواند به غذای جدید اعتماد کند وبه آن عادت نماید. بنابراین درچند روزاول مشابه با روش فروشنده به تغذیه توله ادامه دهید ومتعاقبا بتدریج مطابق با خواسته های خود وتوصیه های علمی که دراین کتاب به آنها اشاره شده است نسبت به اصلاح جیره غذایی اقدام نمائید.
تغذیه منظم ومقدارمناسب غذا نیزاهمیت دارند. دراین زمان معمولا مقدارکم ولی مکررغذا توصیه می شود. مقدارشیررا باید ازهفته چهارم به تدریج کاهش داد تا در6 الی 8 هفتگی قطع شود. درابتدا روزی 4 الی 6 بارغذا دادن درروزکافی است وباید به آن مقدارکمی ویتامین نیزاضافه کرد. توله هایی که ازشیرمادرمحروم هستند یا تعدادشان به قدری زیاد است که شیرمادرتکافوی سیرکردن آنها را نمی کند باید به وسیله شیرپاستوریزه گاو یا شیرخشک های انسانی تغذیه نمود. بهتراست که درروزهای اول شیرگاو را با کمی آب جوشیده ورقیق نمود تا ازبروزاسهال پیشگیری شود. بهتراست شیرخشک را نیزرقیق ترازدستورتهیه آن برای نوزاد انسان فراهم ساخت. البته به تدریج می بایست ازمقدارآب کاست وحتی پس ازمدتی برای کامل ترکردن جیره غذائی به آن زرده تخم مرغ نپخته نیزاضافه کرد. تربیت توالت کردن ازجمله کارهای پرمشقت است که حوصله زیادی رانیزمی طلبد. برای این کارمی بایست ازسه ماهگی 6 باردرروز حیوان را به محل مورد نظربرد. معمولا 15 الی 30 دقیقه بعد ازخوردن غذا احساس دفع به حیوان دست می دهد. بیرون بردن حیوان دراین زمان آموزش خوبی برای رفتارهای دفعی است. به این ترتیب حتی می توان حیوان را آموزش داد که خود را نگه دارد. اجرای سایررفتارهای توله نیزباید مطابق با شرایط قبلی باشد. به عنوان مثال اگرصاحب قبلی برای ادراریا مدفوع کردن توله ازکاغذ استفاده می کرده شما نیزباید چند روزی ازروزنامه یا کاغذهای مشابه استفاده کنید ودرصورت نیازویا تمایل به روشهای دیگربه تدریج آن را با شرایط خود تطبیق دهید. چنین توله ای را اگربلافاصله بعد ازورود به خانه برای اجابت مزاج وارد باغچه یا خاک نمائید ممکن است رفتارهای غیرقابل قبولی را نشان دهد. نکته قابل توجه دیگرمسئله خواب واستراحت توله ویا سگ بالغ است . بنابراین باید ازقبل به فکرتامین قفس یا آشیانه مخصوص این کاربود که متعاقبا توضیحات بیشتری ارائه می گردد. ازسوی دیگرباید برای توله یک قلاده وبند آن. مقداری اسباب بازی. برس . شانه . وسایل بی خطری برای جویدن. ظرف غذا وظرف آب جداگانه خریداری یا تهیه نمائید. برای کودکان ونوجوانان وحتی افراد بالغ این نکته ضروری است که تصورنکنند یک توله یک اسباب بازی است یا کیسه ای است که می توانند آن را روی زمین بکشند. آنها ممکن است بدون توجه وعمد حیوان را اذیت نموده وچنانچه تحمل حیوان کم باشد ممکن است که به بچه ها صدمه برساند. اصولا تا 6 هفتگی نباید به توله ها دست زد ویا آنها را درمعرض تماس با انسان قرارداد. زیرا علاوه برآسیب پذیری زیاد دراین سن ممکن است به وسیله مادرآنها نیزمورد تهدید یا حمله قرارگیرند. بلند نمودن وجابجائی توله ها باید به نحوصحیح صورت گیرد تا حیوان احساس امنیت نماید. این کاربا قراردادن توله دربین بازوها به بهترین نحوانجام خواهد شد. چنانچه ازقبل سگی درخانه وجود دارد ممکن است به سرعت با توله جدید رفتاردوستانه ای پیدا کند. اما معمولا ازاین امرخوشنود نبوده وحتی ممکن است که رفتارکاملا بدی با این تازه وارد داشته باشد. احتمالا با گذشت زمان وابرازحوصله درمعرفی حیوانات به یکدیگراین مشکل برطرف خواهد شد. آموختن رفتارها وآموزش تعالیم وضروریات زندگی درخانه ازاهمیت خاصی برخورداراست. اکثرنژادها با استعداد بوده وبه سرعت آموزش می بینند. واق واق کردن و زوزه کشیدن وعوعو کردن برای سگهای جوان طبیعی است ودرواقع طی بازی وبرای رشد قوای طبیعی بدن لازم است.(اگرچه ممکن است باعث ناخشنودی صاحب حیوان وحتی همسایه ها گردد) ازهمان اوایل باید به سگها قلاده بست. این امرنه تنها باعث مقید کردن آنها می شود بلکه به حیوان آموزشهای لازم درخصوص اطاعت ومطیع بودن درزمان بلوغ را نیزخواهد آموخت.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -