اوردن توله سگ به خانه
وقتی والدین میفهمند که دارند بچه دار میشوند همه چی را قبل از ورود بچه اماده میکنند .انها یک اتق جداگانه تهیه میکنند انجا را کاغذ دیواری میکنند برایش شیشه شیر میخرند ،اسباب بازی و پستانک و... میخرند و پزشک بچه را انتخاب میکنند . پس شما هم باید یه مقدار برای توله سگی که میخواهی بیاورید اماده شوید و فکر کنید که چه تجهیزاتی نیاز دارید و توجه کنید موقع خرید چه وسیله نقلیه ای دارید و باید برای چک کردن سلامت توله سگ ان را به کدام دامپزشکی ببرید .
تجهیزات :
توله سگ به یک اتاق یا یک محل مخصوص برای خودش نیاز دارد یک توله به اب و غذا و محل استراحت و اسباب بازی نیاز خواهددداشت و او به غذاهای تشویقی و اموزش نیازد دارد .
رانندگی تا خانه :
روز بزرگ اوردن توله سگ به خانه فرا میرسد و شما توله را از پرورشگاه یا پت شاپ به خانه میاورید . سگ با سوار شدن به ماشین مشکل خاصی ندارد و انچه ما میگویم که استرس میگیرد یا با لرزش ها عصبی میشود نیست .سگ هایی که در ماشین عصبی و کلافه میشوند این حالت را قبل از روشن شدن ماشین دارند خیلی مهم است که سگ در اولین تجربه سوار شدن به ماشین تجربه تلخب نداشته باشد .

ادامه دارد....